INSCHRIJVEN OPTOCHTEN OUD

Elk jaar wordt er door de carnavals vereniging 2 optochten georganiseerd. De zaterdag middag optocht en op de dinsdag de verlichte optocht.

Om aan iedereen duidelijk te maken hoe het een en ander in zijn werk gaat, zijn twee informatiebulletins samengesteld.

Deze gaat over de zaterdagmiddag optocht, voor de verlichte optocht is een andere versie beschikbaar

Lees dit bulletin goed voordat begonnen wordt met het maken van een attractie.

Dit voorkomt dat in een later stadium problemen ontstaan. Wij als optocht commissie, wensen diegene die mee willen doen aan de carnavals optocht veel plezier tijdens het maken van de attractie en het meedoen tijdens de optocht(en).

 

Inschrijven voor de zaterdagoptocht……

Klik hier om je in te schrijven