ERELEDEN

Onze vereniging bestaat al jaren en vele vrijwilligers zetten zich jaren lang in en dragen een warm hart toe aan onze vereniging.

Hieronder de vele vrijwilligers die zijn onderscheiden als Erelid van de Vereniging.